ANALITIKAS (-Ė) BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTE

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • konkurencingą atlyginimą
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • mišraus darbo modelį
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mokymus
 • esame draugiški gyvūnams
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1 285 iki 1 900 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • analizuoja apskaitos duomenų atitikimą teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimams
 • atlieka apskaitos įrašų korektiškumo kontrolę
 • rengia priskirtų įstaigų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius
 • atlieka įstaigų tarpusavio operacijų derinimo ir įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai

Kontaktai

Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfc.lt