VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR METODOLOGIJOS GRUPĖS VADOVAS (-Ė) BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTE

Mes siūlome

  • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
  • aplinką asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui
  • mišraus darbo modelį
  • renginius visiems darbuotojams
  • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
  • esame draugiški gyvūnams
  • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
  • pokytį viešajame sektoriuje kuriančią komandą
  • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 2052 iki 2 396 €

Kasdienė veikla

• organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Grupės veiklą rengiant NBFC veiklos planus, buhalterinės apskaitos metodikas, teikiant konsultacijas ir kitą metodinę pagalbą
• rengti išvadas (teikti pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų NBFC padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų Grupės kompetencijai priskirtais klausimais

Reikalavimai

• turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu

• Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, paskirstant užduotis, atsakomybę, darbo krūvius
• Gebėjimas rinkti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti informaciją
• Darbas MS Office ir bent viena buhalterinės apskaitos programa
• Noras tobulėti ir augti komandoje