POGRUPIO VADOVAS (-Ė) BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTE KAUNE

Edita Filipavičiūtė

NBFC direktoriaus pavaduotoja

Amelia Earhart – viena iš Amerikos aviacijos pradininkių ir pirmoji moteris perskridusi Atlanto vandenyną, mėgdavo sakyti: efektyviausias būdas ką nors atlikti – yra tiesiog imti ir daryti.

Prisijunk prie mūsų komandos jei esi pozityvus, nori tobulėti, nebijai iššūkių ir visada sieki atlikti šiek tiek daugiau negu pačiam atrodytų, kad gali!

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • mišraus darbo modelį
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mokymus
 • esame draugiški gyvūnams
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1768 iki 2052 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • organizuoja Pogrupio darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei vykdomų funkcijų kokybę
 •  vykdo vidaus kontrolę pagal jam pavestas funkcijas
 • nuolat vertina Pogrupio veiklos ir vykdomų funkcijų riziką, teikia Grupės vadovui siūlymus dėl priemonių rizikos veiksnių įtakai mažinti

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais

Kontaktai

Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfcentras.lt

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale