BUHALTERIS/Ė Finansų ministerijos sričiai

Aušra Everlingienė

Grupės vadovė

Mano svajonių komanda – tai šiuolaikiniai buhalteriai, kuriems nepakanka skirti debetą nuo kredito, kuriems būdingas analitinis mąstymas, kurie turi teisės žinių pagrindus, išmano informacines technologijas, geba savarankiškai organizuoti darbą, kūrybiškai taiko sukauptas žinias ir patirtį besikeičiančiomis sąlygomis, kuriuos motyvuoja nauji iššūkiai ir noras tobulėti.

MES SIŪLOME

• galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
• konkurencingą atlyginimą
• skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
• profesinę pagalbą
• mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1144.00 iki 1584.00 €

KASDIENĖ VEIKLA

• tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus
• rengia įstaigų banko mokėjimo nurodymus, kontroliuoja įstaigų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje
• atlieka įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje

REIKALAVIMAI

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
• turėti patirties buhalterinės apskaitos srityje
• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais

Kontaktai

El. paštas:

karjera@nbfcentras.lt

Telefonas:

+370 673 52 103

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale