Buhalteris/ė Vilniuje, VI grupė

Monika Gorytė

Grupės vadovė

Amelia Earhart – viena iš Amerikos aviacijos pradininkių ir pirmoji moteris perskridusi Atlanto vandenyną, mėgdavo sakyti: efektyviausias būdas ką nors atlikti – yra tiesiog imti ir daryti.

MES SIŪLOME

• galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
• konkurencingą atlyginimą
• skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
• profesinę pagalbą
• mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1 150.50 iki 1 593.00 €

KASDIENĖ VEIKLA

• tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus
• rengia įstaigų banko mokėjimo nurodymus, kontroliuoja įstaigų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje
• atlieka įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje

REIKALAVIMAI

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
• turėti ne mažiau kaip metus patirties buhalterinės apskaitos srityje
• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais

Augame ir plečiamės, todėl ieškome net 4 buhalterių. Nuorodose žemiau galite susipažinti su išsamiais pareigybių aprašymais ir pateikti dokumentus
buhalteris V grupė http://bit.ly/2XyatXu
buhalteris II grupė http://bit.ly/3nyo6Ro
buhalteris IV grupė http://bit.ly/3nCj9H0
buhalteris VI grupė http://bit.ly/2Xs10RG

Kontaktai

+370 673 52 103

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale