METODOLOGAS (-Ė) BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTE

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • mokymus
 • mišrų darbo modelį
 • aplinką, draugišką gyvūnams
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1542 iki 2063 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • analizuoja ir kontroliuoja buhalterinių įrašų atitikimą įstaigų vykdytų ūkinių operacijų turiniui, nustačius neatitikimus informuoja Grupės vadovą
 • analizuoja ir kontroliuoja buhalterinės apskaitos įrašų atitikimą NBFC direktoriaus patvirtintai apskaitos politikai, apibendrina informaciją ir teikia ataskaitas
 • teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos ir apskaitos tvarkos aprašų tobulinimo, keitimo, naujų rengimo

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais

https://portalas.vtd.lt/lt/veiklos-organizavimo-ir-metodologijos-grupes-metodologas-pastoviosios-dalies-koeficientas-852-114-galima-kintamoji-dalis-322;810150.html

 

 

Kontaktai

Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfcentras.l

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale